Boomverzorging is essentieel voor de veiligheid

Boomverzorging is noodzakelijk voor een deel van de naar schatting 160 miljoen bomen in ons land. Het spreekt voor zich dat boomverzorging essentieel is als bomen in de bebouwde omgeving staan. Maar het is ook nodig om de bomen in parkachtige gebieden goed te onderhouden. Als dat niet zou worden gedaan zouden er takken af kunnen vallen of zelfs bomen omvallen. En als daar net iemand loopt kan dat voor levensgevaarlijke verwondingen zorgen. Tijdens een flinke storm zou de schade niet te overzien zijn. Door boomverzorging kan worden voorkomen dat er dergelijke ongelukken gebeuren.

Toekomstgerichte boomverzorging

Het verzorgen van bomen is niet eenvoudig. Je moet er een gedegen opleiding voor hebben gedaan. En zelfs dan is het soms lastig om te bepalen hoe je een boom precies moet snoeien. Het doel van boomverzorging is het laten groeien van gezonde bomen. Daar kunnen geen takken af vallen als het een keer hard waait. Gezonde bomen groeien evenwichtig op. Ze zijn niet aan één kant een stuk zwaarder dan aan de andere kant. Ze worden dus ook niet topzwaar. Een boom die aan alle kanten ongeveer even hard groeit zal niet gemakkelijk kunnen omvallen.

Efficiënte boomverzorging

In gemeenten wordt de boomverzorging meestal uitbesteed aan een gespecialiseerd bedrijf, zoals BTL. Dat zorgt ervoor dat het beheer van de bomen zo weinig mogelijk hinder oplevert voor de bewoners. Daardoor is het maar eens in de drie à vier jaar nodig om de bomen te snoeien. Bij dat snoeien wordt er op gelet dat de boom in de komende jaren weer voldoende ruimte heeft om verder te groeien. Deze methode heet duurzaam bomenbeheer. Het gebeurt maar hoogst zelden dat een boom moet worden gekapt. Dat wordt alleen gedaan als de boom te groot wordt of als hij ziek is.